توهین بی سابقه شکست خورده انتخابات مجلس به مسئولان ارشد نجف آباد
توهین بی سابقه شکست خورده انتخابات مجلس به مسئولان ارشد نجف آباد

یکی از کاندیداهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی که علیرغم تبلیغات گسترده و انتظار برای برگزیده شدن توسط مردم جهت حضور در مجلس، نتوانست به این جایگاه دست پیدا کند،اخیرا با حضور در محافل ویژه ای در سطح نجف آباد،تمامی کاسه و کوزه های عدم انتخابش توسط مردم را بر سر مسئولان ارشد اجرایی شهر […]

یکی از کاندیداهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی که علیرغم تبلیغات گسترده و انتظار برای برگزیده شدن توسط مردم جهت حضور در مجلس، نتوانست به این جایگاه دست پیدا کند،اخیرا با حضور در محافل ویژه ای در سطح نجف آباد،تمامی کاسه و کوزه های عدم انتخابش توسط مردم را بر سر مسئولان ارشد اجرایی شهر اعم از امام جمعه،فرماندار و نماینده فعلی در مجلس شکسته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در این برنامه که به بهانه انجام کارهای خیر در یکی از زمینه های مورد نیاز شهرستان انجام شده، تقریبا هیچ کدام از مسئولان اصلی شهر حضور نداشتند و فرد مذکور با فراهم دانستن شرایط لازم، شدید ترین انتقادات را به مدیران فعلی روا داشته است.
به نظر بسیاری از افراد اهل فن و سیاست، این فرد از همین حالا اسب خود را برای انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی زین کرده و باید منتظر ادامه چنین تحرکاتی از سوی او در محافل و مجالس مختلف سطح شهر باشیم.