مدیریت بیمارستان شهید محمد منتظری با ارسال پیامی هر گونه کمک مالی نصر الله معین خواننده نجف آبادی مقیم خارج از کشور به تکمیل طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب کرد. در این پیام که  توسط  دکتر غلامحسین سلیمانی نسب رئیس  بیمارستان شهید محمد منتظری صادر شده، این گونه توضیح داده شده است: پیرامون شایعه […]

مدیریت بیمارستان شهید محمد منتظری با ارسال پیامی هر گونه کمک مالی نصر الله معین خواننده نجف آبادی مقیم خارج از کشور به تکمیل طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب کرد.

در این پیام که  توسط  دکتر غلامحسین سلیمانی نسب رئیس  بیمارستان شهید محمد منتظری صادر شده، این گونه توضیح داده شده است:

پیرامون شایعه منتشر شده در فضاهای مجازی در خصوص کمک مالی چهار میلیارد تومانی این خواننده ،به استحضار می رسانیم که طرح توسعه بیمارستان شهید منتظری در مساحت ۱۰ هزار متر مربع با پیگیری های صورت گرفته مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران ارشد شهرستان و ابوترابی نماینده مردم در مجلس  درحال انجام  است و طبق تفاهم نامه ماده ۴۷، مبلغ پنج میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، برای این طرح تامین اعتبار شده و   خیرین نیز  پرداخت پنج میلیارد تومان دیگر را تقبل کرده اند.

در همین خصوص تاکنون حدود ۲ میلیارد تومان توسط چندین نفر از مبلغ پنجاه هزارتومان به بالا کمک شده و آخرین کمک نیز اهدا یک قطعه زمین با مساحت تقریبی ۴۴۰ متر مربع است که  به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان در عوض مطالبات به پیمانکار  واگذار شده است.

در این میان تاکنون هیچ گونه کمک یا پولی از جانب نصر الله معین به این مجموعه  اهدا نشده است.   بهسازی بخش های مختلف بیمارستان شهید محمد منتظری نیز به صورت کامل از طریق اعتبارات هتلینگ وزارت بهداشت و کمک خیرین انجام گرفته و خواننده مذکور در این بخش هم کمکی نداشته است.

مدیریت این بیمارستان در پایان با اشاره به نیاز شدید پروژه به کمک خیرین، از تمامی شهروندان درخواست کرده تا کمک های نقدی خود را به شماره حساب های زیر واریز کرده و فیش آن را جهت ثبت در سوابق به مدیریت بیمارستان تحویل دهند.

شماره کارت۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۲۰۳۳۶ و شماره حساب ۲۲۷۹۴۸۰۲۶ در بانک رفاه به نام خیرین سلامت