تکرار تصادفات مرگبار در بخش مهردشت
تکرار تصادفات مرگبار در بخش مهردشت

نجف آباد امروز:جاده مرگ همچنان جان هموطنان را میگیرد. ظهر جمعه هفته قبل سه نفر کشته شدند؛ این جمعه دونفر در حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی پراید در جاده حسین آباد به دهق که ظهر جمعه هفته گذشته در روبروی شهرک صنعتی علویجه و در مقابل شرکت همگام خودرو اسیا اتفاق افتاد؛ متاسفانه دو نفر شامل یک مرد […]

نجف آباد امروز:جاده مرگ همچنان جان هموطنان را میگیرد.
ظهر جمعه هفته قبل سه نفر کشته شدند؛ این جمعه دونفر

در حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی پراید در جاده حسین آباد به دهق که ظهر جمعه هفته گذشته در روبروی شهرک صنعتی علویجه و در مقابل شرکت همگام خودرو اسیا اتفاق افتاد؛ متاسفانه دو نفر شامل یک مرد و همسرش در دم فوت و دو نفر مصدوم نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.