تکمیل بزرگترین طرح آبرسانی روستایی کشور به بیش از ده میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
تکمیل بزرگترین طرح آبرسانی روستایی کشور به بیش از ده میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

تکمیل بزرگترین طرح آبرسانی روستایی کشور به بیش از ده میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد خبرگزاری ایمنا:رئیس آب و فاضلاب روستایی استان گفت: اتمام پروژه عظیم آبرسانی به ۴۱ پارچه آبادی منطقه تیران و کرون تا کنون نزدیک به ده میلیارد تومان هزینه داشته و اتمام این طرح که تا حدود زیادی مشکل آب شرب […]

تکمیل بزرگترین طرح آبرسانی روستایی کشور به بیش از ده میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

خبرگزاری ایمنا:رئیس آب و فاضلاب روستایی استان گفت: اتمام پروژه عظیم آبرسانی به ۴۱ پارچه آبادی منطقه تیران و کرون تا کنون نزدیک به ده میلیارد تومان هزینه داشته و اتمام این طرح که تا حدود زیادی مشکل آب شرب مردم این منطقه را مرتفع خواهد کرد به همین میزان بودجه نیاز خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد علی محمدی رئیس آب و فاضلاب روستایی استان در جمع تعدادی از مردم این شهرستان با اعلام این مطلب خاطر نشان کرد:« مهمترین گام پس از اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای استان، اصلاح شبکه داخلی این نقاط به شمار می آید که در مورد چهل و یک آبادی منطقه تیران، تامین بودجه ای نزدیک به نه میلیارد تومان می تواند کار بازسازی شبکه داخلی این روستاها را اجرایی کند.»

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل آب شرب روستاهای استان اضافه کرد:« از بین هزار روستای تحت پوشش این مجموعه نزدیک به شصت درصد دارای مشکل فرسودگی شبکه های توزیع داخلی هستند که این امر در مواردی زمینه اتلاف سی تا چهل درصدی آب اختصاص داده شده به آنها را فراهم کرده است.»

وی همچنین با تاکید بر لزوم نگهداری از منابع آب شرب موجود گفت:« در حال حاضر مصرف بیش از حد کودهای کشاورزی، هفده حلقه چاه تامین کننده آب شرب روستاهای منطقه را با مشکل نیتراته شدن و غیر قابل استفاده بودن مواجه کرده که این امر در کنار ورود فاضلاب های شهری به سفره های زیر زمینی این منابع مشکلات موجود برای تامین آب روستاها را تشدید کرده است.»