روابط عمومی یادمان شهدای نجف آباد: گروه جهادی شهید محسن حججی وابسته به یادمان شهدا نجف آباد، طی 25روز دو منزل مسکونی متعلق به خانواده های نیازمند را در یکی از روستاهای بخش مهردشت، تکمیل کردند.

تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر

روابط عمومی یادمان شهدای نجف آباد: گروه جهادی شهید محسن حججی وابسته به یادمان شهدا نجف آباد، طی ۲۵روز دو منزل مسکونی متعلق به خانواده های نیازمند را در یکی از روستاهای بخش مهردشت، تکمیل کردند.

این منازل که هر کدام حدود ۱۵۰ متر مربع زیربنا داشتند، پیش از این توسط دیگر گروه های جهادی تا مرحله سفت کاری ساخته شده بودند و گروه جهادی شهید حججی، اقدامات نازک کاری شامل مواردی مانند گچ و خاک، پلاستر زنی، کاشی و سرامیک کاری، گچ کشی، نصب شیشه و شیر آلات را انجام دادند.

پیش از این هم و طی ایام روضه محرم، شب اربعین و شب های ۲۸ و ۲۹صفر، با همت خیرین، مردم و عزاداران حاضر در یادمان شهدای نجف آباد، نزدیک به ۴۹میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شده بود که در اختیار خیریه امام موسی کاظم قرار گرفت.

 

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 43 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

 

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 45 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 44 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 44 3 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 44 2 225x300

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 43 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 12 05 09 14 43 2 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر photo 2020 11 17 17 40 34 300x225

فعالیت گروه جهادی شهید محسن حججی در روستاهای مهردشت

تکمیل ۲منزل به همت گروه جهادی شهید حججی+تصاویر