«پریموث استرانکار» سرمربی اهل اسلوانی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان کشور که برای بازدید از امکانات پیست دوچرخه سواری نجف آباد، به این شهر سفر کرده بود، با تیپی متفاوت در جلسات رسمی با مدیران ارشد شهرستان حاضر شد. معاون استاندار اصفهان و فرماندار نجف آباد در دیدار با این مربی خارجی، از وی تجلیل […]

«پریموث استرانکار» سرمربی اهل اسلوانی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان کشور که برای بازدید از امکانات پیست دوچرخه سواری نجف آباد، به این شهر سفر کرده بود، با تیپی متفاوت در جلسات رسمی با مدیران ارشد شهرستان حاضر شد.

معاون استاندار اصفهان و فرماندار نجف آباد در دیدار با این مربی خارجی، از وی تجلیل کرد.