صدا و سیما: مادر باردار چهارقلو با اورژانس هوایی از شهرستان فریدن به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد استان اصفهان منتقل شد.

ثبت اولین فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان نجف آباد+تصویر

صدا و سیما: مادر باردار چهارقلو با اورژانس هوایی از شهرستان فریدن به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد استان اصفهان منتقل شد.

 مسوول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: این مادر ۳۲ ساله که شرایط جسمانی وخیمی داشت، با بالگرد به این بیمارستان انتقال داده شد تا پد بالگرد این مجموعه، برای اولین بار شاهد فرود بالگرد اورژانس باشد.
از وضعیت فعلی این خانم باردار، هنوز خبری منتشر نشده است.
فرود بالگرد در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد ثبت اولین فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان نجف آباد+تصویر ثبت اولین فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان نجف آباد+تصویر            300x300

فرود بالگرد در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

ثبت اولین فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان نجف آباد+تصویر