ثبت ریسندگی نجف آباد در فهرست آثار تاریخی
ثبت ریسندگی نجف آباد در فهرست آثار تاریخی
ایرنا: علی اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، طی نامه ای به استاندار اصفهان، ثبت ۱۲ اثر استان در فهرست ‌آثار فرهنگی و تاریخی کشور را اعلام کرد.

ثبت ریسندگی نجف آباد در فهرست آثار تاریخی

ایرنا: علی اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، طی نامه ای به استاندار اصفهان، ثبت ۱۲ اثر استان در فهرست ‌آثار فرهنگی و تاریخی کشور را اعلام کرد که یکی از آن ها هسته اولیه کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد، به عنوان یک میراث صنعتی است.

محمد رضا پزشکی خبرنگار دهه ۴۰ و ۵۰ موسسه اطلاعات در نجف آباد، در خصوص تاریخچه این کارخانه در کتاب «ناگفته ها» نوشته: «اوایل دهۀ۴۰، سرمایه‌داری با نام‌خانوادگی «هوتن» به کمک برخی شرکایش کارخانۀ ریسندگی و بافندگی نجف‌آباد را بنیان گذاشت و برخی چهره‌های سرشناس شهر مانند «منوچهری» و «حاج میرزا ‌محمد معین» را وارد ترکیب هیات مدیرۀ آن کرد. مدتی که از فعالیت کارخانه گذشت، «قُدوشی» از اعضای هیات مدیره، عمدۀ سهام را خرید و شد مدیر‌عامل کارخانه. قدوشی، بعد از انقلاب، به اتهام کمک مالی به یهودیان مستقر در اسرائیل محاکمه و اعدام شد. این کارخانه که روزگاری چندین هزار کارگر داشت، بعد از اعدام قدوشی مصادره و برای مدتی به حوزۀ علمیه واگذار شد و مدتی بعد هم در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت».

چند سال پیش نیز موضوع انتقال کارخانه زمزم از چهار باغ اصفهان به محل این کارخانه مطرح بود ولی این وعده به جایی نرسید.

کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد

کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد

ثبت ریسندگی نجف آباد در فهرست آثار تاریخی