تفاهم نامه‌ای قرآنی بین اداره اوقاف و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان نجف‌آباد با هدف ثبت‌نام ۲۰۰۰ نفر دانش‌آموز برای شرکت در طرح قرآنی ۱۴۵۲ منعقد شد.

ثبت نام ۲هزار دانش آموز نجف آبادی در طرح حفظ قرآن

تفاهم نامه‌ای قرآنی بین اداره اوقاف و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان نجف‌آباد با هدف ثبت‌نام ۲۰۰۰ نفر دانش‌آموز برای شرکت در طرح قرآنی ۱۴۵۲ منعقد شد.

ایکنا: حجت الاسلام روح الله بیدرام گفت: در این تفاهم نامه دو ماهه که از بیستم آذر تا بیستم بهمن ماه ادامه خواهد داشت، هر دو مجموعه تعامل و همکاری دو طرفه ای در اجرای برنامه های قرآنی مختلف از جمله طرح ۱۴۵۲ و طرح ملی حفظ خواهند داشت.

بیدارم اضافه کرد: در این طرح که دانش آموزان دختر و پسر مقاطع اول و دوم متوسطه جامعه هدف آن هستند، اوقاف تامین بخشی از هزینه های آموزش شرکت کنندگان را بر عهده گرفته است.

وقف برای نیازمندان ثبت نام ۲هزار دانش آموز نجف آبادی در طرح حفظ قرآن ثبت نام ۲هزار دانش آموز نجف آبادی در طرح حفظ قرآن        300x225

وقف

ثبت نام ۲هزار دانش آموز نجف آبادی در طرح حفظ قرآن