پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار نجف آباد گفت: طی ثبت نام از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان نجف آباد که از ۲۰ اسفند شروع شده و تا ۲۶ ادامه خواهد شد، تا پایان روز سوم ۲۰ نفر ثبت نام کرده اند.

ثبت نام ۲۰نفر در انتخابات شوراهای نجف آباد

پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار نجف آباد گفت: طی ثبت نام از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان نجف آباد که از ۲۰ اسفند شروع شده و تا ۲۶ ادامه خواهد شد، تا پایان روز سوم ۲۰ نفر ثبت نام کرده اند.

مجتبی راعی از حضور ۱۹ مرد و یک زن در این جمع خبر داد و با اشاره به ثبت نام حضوری ۱۴نفر به شکل حضوری اضافه کرد: از طریق برنامه کاربردی و سایت نیز امکان ثبت نام وجود دارد.

راعی ادامه داد: از مجموع افراد ثبت نام شده، ۸نفر مربوط به شهر نجف آباد بوده و بقیه برای شهرهای گلدشت و علویجه قصد نامزدی دارند.

فرماندار نجف آباد ثبت نام ۲۰نفر در انتخابات شوراهای نجف آباد ثبت نام ۲۰نفر در انتخابات شوراهای نجف آباد                           1 300x197

فرماندار نجف آباد

ثبت نام ۲۰نفر در انتخابات شوراهای نجف آباد