چهاردهم آبان99، یکی از شهروندان با ارسال پیامی از پاسخگو نبودن سامانه تلفنی124 انتقاد کرد و هفت روز بعد مسئولان تعزیزات نجف آباد، خبر دادند که مشکل رفع شده است.

ثبت ۲۰۹ گزارش در سامانه ۱۲۴ تعزیرات نجف آباد

چهاردهم آبان۹۹، یکی از شهروندان با ارسال پیامی از پاسخگو نبودن سامانه تلفنی۱۲۴ انتقاد کرد و هفت روز بعد مسئولان تعزیزات نجف آباد، خبر دادند که مشکل رفع شده است.

تعزیرات شهرستان هم چنین اعلام کرده که سامانه تلفنی ۱۲۴، در ساعات اداری توسط نیروهای این مجموعه پاسخگو خواهد بود و در ساعات غیر اداری، صدای شهروندان ضبط شده و در اولین فرصت توسط پرسنل این مجموعه شنیده و پیگیری خواهد شد.

طبق گزارش ارسال شده، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه سال جاری، در مجموع ۲۸۸ مورد به سامانه رسیدگی به تخلفات تعزیرات شهرستان اعلام شده که از این تعداد، ۲۰۹ مورد تلفنی بوده و ۷۹ مورد به شکل حضوری مطرح شده است.

در همین مدت، بیش از ۱۲۸ گزارش بازرسی و معرفی به تعزیرات نیز ثبت شده است.

شهروندی که با انتقادش زمینه ساز رفع این نقص شد، چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹ نوشته بود: سلام. حدود ۳ ماهه هروقت با شماره ۱۲۴ که تماس میگیریم برای اعلام گرانفروشیها، پیامگیر به زبان انگلیسی حرف میزنه. کسی هم جواب نمیده! یعنی چی؟ یعنی کسی چیزی نگه؟ بالأخره کی جوابگوی مردمه؟ رسالت این اداره چیه؟

همان شهروند، روز بعدش نوشت:  سلام. با تشکر از پیگیری شما در مورد ۱۲۴،ولی امروز ۵ شنبه در حد ۲ ساعت جواب دادند و دوباره گذاشتند روی پیغامگیر انگلیسی. البته اگر فارسی بود باز هم اشکال نداشت. شهروندان متوجه میشدند که باید پیغام بگذارند ولی انگلیسی که هست کی متوجه میشه الآن باید پیغام بگذاره؟ یا منتظر بمانه؟ یا رسما بخاطر تماسش عذر خواهی کنه؟ یااینکه به زبان انگلیسی گذاشتند که هرکی عصبانی شد، به انگلیس بد و بیراه بگه؟

گزارش تعزیرات نجف آباد ثبت ۲۰۹ گزارش در سامانه ۱۲۴ تعزیرات نجف آباد ثبت ۲۰۹ گزارش در سامانه ۱۲۴ تعزیرات نجف آباد                300x142

گزارش تعزیرات نجف آباد

ثبت ۲۰۹ گزارش در سامانه ۱۲۴ تعزیرات نجف آباد