وقف زمین هزار متر مربعی و ۶رقبه تجاری توسط سلیمانی به ارزش دو و نیم میلیارد تومان برای مسجد و خانه عالم در کنار وقف زمین ۱۵۰ متر مربعی توسط ربابه حجتی به ارزش ۴۵۰میلیون تومان برای توسعه مسجد ولی عصر و قائم آل محمد، جدیدترین وقف های شهرستان هستند.

ثبت ۳میلیارد وقف جدید در نجف آباد

موج: رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت:وقف زمین هزار متر مربعی و ۶رقبه تجاری توسط سلیمانی به ارزش دو و نیم میلیارد تومان برای مسجد و خانه عالم در کنار وقف زمین ۱۵۰ متر مربعی توسط ربابه حجتی به ارزش ۴۵۰میلیون تومان برای توسعه مسجد ولی عصر و قائم آل محمد، جدیدترین وقف های شهرستان هستند.

حجت الاسلام رضا صادقی با اشاره به ثبت این موقوفات در قالب طرح آرامش بهاری ۱۴۰۰ ادامه داد: امامزاده شمس الدین محمد علویجه و ساره مریم جوزدان میزبان اجرای این طرح بوده اند و در این ایام ۲۰۰ لیتر مواد ضد عفونی کننده و ۲۰۰ لیتر مواد شوینده بین زائران توزیع شده است.

صادقی در پایان گفت: مراحل ثبت ۳ وقف دیگر نیز که در این ایام انجام شده اند، در دست انجام است.

نجف آباد نیوز: شهرستان نجف آباد. یکی از کمترین سرانه های فضای آموزشی و ورزشی استان را داراست و بهتر است ثبت موقوفات جدید، به سمت این بخش ها سوق داده شود.

رضا صادقی رییس اوقاف نجف آباد ثبت ۳میلیارد وقف جدید در نجف آباد ثبت ۳میلیارد وقف جدید در نجف آباد                            300x203

رضا صادقی رییس اوقاف نجف آباد

ثبت ۳میلیارد وقف جدید در نجف آباد