رییس اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد گفت: در حال حاضر دوازده مرکز شبانه‌روزی و روزانه توانبخشی، زیر نظر این سازمان در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند که طی یک‌سال گذشته بیش از 990مورد پذیرش داشته‌اند.

ثبت ۹۹۰ پذیرش در مراکز توانبخشی نجف‌آباد

رییس اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد گفت: در حال حاضر دوازده مرکز شبانه‌روزی و روزانه توانبخشی، زیر نظر این سازمان در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند که طی یک‌سال گذشته بیش از ۹۹۰مورد پذیرش داشته‌اند.

علیرضا قناعتکار از ثبت بیش از ۵۴۰۰پرونده در این مراکز برای خدمت‌رسانی به معلولان، بیماران اعصاب و روان و سالمندان خبر داد و اظهار داشت: در همین مدت، اداره بهزیستی شهرستان برای تامین تجهیزات توانبخشی در ۲۵۶ مورد به صورت تامین کل هزینه یا مشارکت در بخشی از هزینه‌ها اقدام کرده که در مجموع بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

قناعتکار از پرداخت ۶۵ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به بیش از ۲۷۵نفر از افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی شهرستان خبر داد و اضافه کرد: پرداخت کمک هزینه درمان به ۱۱۰ نفر به ارزش ۵۵میلیون تومان و ۵۵۰میلیون تومان کمک‌های متفرقه به ۲۲۰ نفر در مواردی مانند تعمیر و مناسب‌سازی مسکن معلولان از دیگر اقدامات انجام شده هستند.

وی مناسب‌سازی شرایط زندگی معلولان را شامل دو بخش اصلی محیط زندگی افراد و سطح جامعه دانست و با اشاره به فاصله قابل توجه شهرستان از این لحاظ با سطح مطلوب اظهار داشت: شورای مناسب‌سازی شهرستان، هر ۳ماه یک‌بار با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل جلسه داده و وضعیت ادارات را از لحاظ شاخص‌های مشخص شده، بررسی و اعلام نظر می‌کند.

از ۲سال پیش، نمره ارزیابی مناسب‌سازی ادارات، در مجموع امتیازات آن‌ها در جشنواره شهید رجایی نیز لحاظ می‌شود تا آن‌ها را به مناسب‌سازی بیشتر ترغیب کند.

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

ثبت ۹۹۰ پذیرش در مراکز توانبخشی نجف‌آباد