قبل از انقلاب، شرایط کار در بسیاری از شهرهای کوچک طوری بود که بسیاری از جوانان برای کار راهی شهرهای نفت‌خیز جنوب کشور به ویژه آبادان می‌شدند. یکی از این افراد، جوانی بود که شاگرد یک خیاط آبادانی شد.

ثروتمند شدن خیاط خاص

قبل از انقلاب، شرایط کار در بسیاری از شهرهای کوچک طوری بود که بسیاری از جوانان برای کار راهی شهرهای نفت‌خیز جنوب کشور به ویژه آبادان می‌شدند. یکی از این افراد، جوانی بود که شاگرد یک خیاط آبادانی شد.

او وقتی برای خودش استادکار شد و خواست برای خودش مغازه‌ای بزند، خیابانی شلوغ در یکی از محلات بدنام آبادان را انتخاب کرد. آبادان آن موقع به دلیل حضور گسترده کارشناسان خارجی صنعت نفت به ویژه انگلیسی‌ها، بسیار زیبا و دارای مراکز متعدد تفریحی بود. آن محله هم پر بود از فاحشه‌خانه و مراکز عیش و نوش و طبیعتاً زنان بد‌کارۀ زیادی در آن حوالی تردد داشتند.

این جوان، در مغازه اش شروع کرد به دوخت و دوز لباس‌های زیر زنانه و از این راه کار و کاسبی خوبی راه انداخت و مدتی بعد  و قبل از پیروزی انقلاب، به زادگاهش برگشت.

او در زادگاهش، ثروت قابل توجهی به دست آورد و به یکی از چهره های سرشناس شهر تبدیل شد و در نهایت، چند سال پیش فوت کرد.

*به روایت یکی از خبرنگاران قبل از انقلاب

تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی

ثروتمند شدن خیاط خاص