جابه‌جایی نیروهای لشکر۸نجف در والفجر۱۰+فیلم
جابه‌جایی نیروهای لشکر۸نجف در والفجر۱۰+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، جابه‌جایی نیروهای یکی از گردان‌های لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

جابه‌جایی نیروهای لشکر۸نجف در والفجر۱۰+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، جابه‌جایی نیروهای یکی از گردان‌های لشکر۸نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

طی این فیلم، رزمنده‌ها پس از عبور از زیر قرآن، از شیب ارتفاعی پایین آمده و سوار کامیون‌ها می‌شوند تا به خط‌مقدم انتقال پیدا کنند.

پیش از شروع این فیلم هم صحنه عکس یادگاری گرفتن تعداد دیگری از نیروها نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

جابه‌جایی نیروهای لشکر۸نجف در والفجر۱۰+فیلم