جابه‌جایی گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
جابه‌جایی گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویر، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، بخشی از مراحل تخلیه منطقه توسط یکی از گردان‌های لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

جابه‌جایی گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویر، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، بخشی از مراحل تخلیه منطقه توسط یکی از گردان‌های لشکر۸نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

این گردان با توجه به پارچه نوشته موجود در تصویر، احتمال دارد گردان «محمدرسول‌الله» باشد و نیروهای آن در حال ترک منطقه و بازگشت به خانه‌هایشان هستند.

در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این منطقه انجام شود ولی در نهایت عملیات لغو شد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

جابه‌جایی گردان لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم