جابه جایی خط انتقال آب نجف آباد به اصفهان
جابه جایی خط انتقال آب نجف آباد به اصفهان
صدا و سیما: با توجه به اجرای طرح زیرگذر شهدای دانشجو، مرحله سوم جابجایی خط ۱۰ هزار میلیمتری آبرسانی نجف آباد به اصفهان در کمتر از ۱۲ ساعت اجرا شد.

جابه جایی خط انتقال آب نجف آباد به اصفهان

صدا و سیما: با توجه به اجرای طرح زیرگذر شهدای دانشجو، مرحله سوم جابجایی خط ۱۰ هزار میلیمتری آبرسانی نجف آباد به اصفهان در کمتر از ۱۲ ساعت اجرا شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نجف‌آباد گفت:جابه‌جایی تاسیسات آب و فاضلاب نه تنها به دلیل اجرای زیرگذر میدان شهدای دانشجوی نجف‌آباد در کریدور غرب به شرق اصفهان اجرا شد بلکه در آینده با در مدار قرار گرفتن سامانه دوم، با این خط قسمتی از آب مورد نیاز اصفهان بزرگ نیز تامین می‌شود.

جواد کاظمی افزود: هم‌اکنون از این خط ۱۰۰۰ میلیمتری، حدود ۷۵۰ لیتر در ثانیه آب از ایستگاه پمپاژ ویلاشهر به مخزن شمالی نجف آباد پمپاژ می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در آینده از این خط حدود ۱.۶ مترمکعب در ثانیه آب از سامانه دوم آبرسانی به اصفهان انتقال یابد.

وی با اشاره به چگونگی اجرای این عملیات گفت: مرحله اول این طرح بر روی کمربندی شمالی نجف‌آباد با انحراف جاده به طول ۶۰۰ متر، فاز دوم به طول ۱۵۰ متر و فاز سوم به طول ۱۸۰ متر در ورودی شهر نجف‌آباد اجرا شد. هم‌اکنون آب آشامیدنی بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۴ شهر و ۶ روستا ازخط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتری تامین می‌شود.

جابه جایی خط انتقال آب در نجف آباد

جابه جایی خط انتقال آب در نجف آباد

جابه جایی خط انتقال آب نجف آباد به اصفهان