جاسوسی بازرسان آژانس برای غرب
جاسوسی بازرسان آژانس برای غرب

خبرگزاری بسیج: ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد،تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افشای برخی اطلاعات هسته ای کشور از طریق آژانس انرژی اتمی گفت: بازرس‌های آژانس همیشه مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده و هستند. وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نسبت به حفاظت از اطلاعات محرمانه […]

خبرگزاری بسیج: ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد،تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افشای برخی اطلاعات هسته ای کشور از طریق آژانس انرژی اتمی گفت: بازرس‌های آژانس همیشه مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده و هستند.

وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نسبت به حفاظت از اطلاعات محرمانه کشورها اقدامات جدی به عمل آورد، افزود: متاسفانه بازرسان آژانس وظیفه جاسوسی برای برخی از دستگاه ها و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و دشمنان ما را دارند.
وی با اظهار اینکه این سازمان نباید اسناد ایران را در اختیار آمریکا می گذاشت، ادامه داد: البته این عمل آژانس نیز دور از ذهن نبود چون این سازمان، سازمانی است که از نظر اقتصادی و تامین بودجه به کشورهای غربی وابسته است و دشمنان به آن تسلط دارند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف این سازمان جاسوسی است و این ما هستیم که باید آگاه باشیم و اطلاعات سری و محرمانه خود را در اختیار آنها قرار ندهیم.