صدا و سیما: محمد منتظری که سال 65 جانباز هفتاد درصد شده، کار سخت زنبورداری را از شیوه سنتی به روش صنعتی تغییر داده و سال گذشته زنبوردار نمونه استان اصفهان شده.

جانباز ۷۰درصد نجف آبادی، زنبوردار نمونه اصفهان+فیلم

صدا و سیما: محمد منتظری که سال ۶۵ جانباز هفتاد درصد شده، کار سخت زنبورداری را از شیوه سنتی به روش صنعتی تغییر داده و سال گذشته زنبوردار نمونه استان اصفهان شده. نجف آباد ۴۵۸هزار کلنی زنبور عسل دارد و سالیانه ۳۲۰۰ تن عسل تولید می کند.

شصت درصد عسل استان اصفهان در نجف آباد تولید می شود و از این میزان سی درصد به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه صادر می شود.

زنبورداری جانباز ۷۰درصد نجف آبادی، زنبوردار نمونه اصفهان+فیلم جانباز ۷۰درصد نجف آبادی، زنبوردار نمونه اصفهان+فیلم                    300x209

زنبورداری

جانباز ۷۰درصد نجف آبادی، زنبوردار نمونه اصفهان+فیلم