گلدشت نیوز: رضا آسترکی جوان ساکن گلدشت که دارای ۲ فرزند بود، روز چهارشنبه ۸ بهمن۹۹، حین تمیز کردن دستگاه «میکسر» در یک کارگاه تیرچه بلوکی در دستگاه گیر افتاده و جان خود را از دست می دهد.

جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن

گلدشت نیوز: رضا آسترکی جوان ساکن گلدشت که دارای ۲ فرزند بود، روز چهارشنبه ۸ بهمن۹۹، حین تمیز کردن دستگاه «میکسر» در یک کارگاه تیرچه بلوکی در دستگاه گیر افتاده و جان خود را از دست می دهد.

حادثه

حادثه

 

جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن