گلدشت نیوز: رضا آسترکی جوان ساکن گلدشت که دارای ۲ فرزند بود، روز چهارشنبه ۸ بهمن۹۹، حین تمیز کردن دستگاه «میکسر» در یک کارگاه تیرچه بلوکی در دستگاه گیر افتاده و جان خود را از دست می دهد.

جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن

گلدشت نیوز: رضا آسترکی جوان ساکن گلدشت که دارای ۲ فرزند بود، روز چهارشنبه ۸ بهمن۹۹، حین تمیز کردن دستگاه «میکسر» در یک کارگاه تیرچه بلوکی در دستگاه گیر افتاده و جان خود را از دست می دهد.

حادثه جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن            300x225

حادثه

 

جان باختن جوان گلدشتی در میکسر بتن