جایزه میلیونی برای یک تخلف درمانی در نجف آباد
جایزه میلیونی برای یک تخلف درمانی در نجف آباد
چند وقت پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامی از وقوع یک تخلف در یکی از مراکز درمانی سطح شهر نجف آباد خبر داد. وقتی موضوع را با رییس این مجموعه مطرح کردیم، خیلی قاطع و محکم چنین گزارشی را رد کرد.

جایزه میلیونی برای یک تخلف درمانی در نجف آباد

چند وقت پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامی از وقوع یک تخلف در یکی از مراکز درمانی سطح شهر نجف آباد خبر داد. وقتی موضوع را با رییس این مجموعه مطرح کردیم، خیلی قاطع و محکم چنین گزارشی را رد کرد.

چند روز بعد همان شهروندان دوباره خبر داد که همان اشتباه تکرار شده. این بار هم مسئول مربوطه اصرار داشت که اشتباهی رخ نداده و برای نشان دادن اطمینانش به نیروهایش، قول داد که اگر شهروند مورد نظر چنین موضوعی را ثابت کند، ۲میلیون از حقوق کارمند متخلف کسر کرده و به عنوان جایزه به آن شهروند می دهد.

شهروند هم حضوری رفت پیش مدیر درمانگاه و حرفش را اثبات کرد ولی ریالی پول نگرفت. می گفت هدفش فقط اصلاح بوده و نه باج گیری. مدیر مربوطه هم از آن روز تا به حالا، جوابی به پیام و تماس ما نداده.

یادداشت

یادداشت

جایزه میلیونی برای یک تخلف درمانی در نجف آباد