پایگاه خبری نجف آباد نیوز، برای گسترش فعالیت های خود و انجام بهتر وظایفش در انعکاس اخبار شهرستان و مشکلات مردم، اقدام به جذب خبرنگار افتخاری کرده است.

جذب خبرنگار افتخاری برای «نجف آباد نیوز»

پایگاه خبری نجف آباد نیوز، برای گسترش فعالیت های خود و انجام بهتر وظایفش در انعکاس اخبار شهرستان و مشکلات مردم، اقدام به جذب خبرنگار افتخاری کرده است.

علاقه مندان می توانند از طریق نشانه @najafabadnews_admin اخبار و مطالب شان در موضوعات مختلف را برایمان ارسال کنند.

برای خبرنگاران افتخاری، بابت تهیه و ارسال هر خبر یا گزارش، مبلغ مختصری هم به عنوان #حق_التحریر در نظر گرفته خواهد شد ولی این پرداخت، شرایطی دارد:

تمامی اخبار و مطالب ارسالی، باید مرتبط با شهرستان نجف آباد باشند.

خبرنگاران افتخاری، بایستی یک دوره #آزمایشی همکاری با ما را طی کنند؛ حداقل دو ماه و حداکثر چهار ماه، بسته به توان و پشتکار خبرنگاران افتخاری

نجف آباد نیوز، در ویرایش اخبار ارسالی هیچ محدودیتی نخواهد داشت .

تنها اخبار و مطالبی درج خواهد شد که با سیاست های کلی پایگاه خبری نجف آباد نیوز مطابقت داشته و توسط هیات تحریریه این مجموعه تایید شود.

متر و معیار محاسبه حق التحریر، بعد از طی شدن دوره آزمایشی، مطالب و اخباری خواهد بود که روی خروجی های نجف آباد نیوز قرار گیرند؛ شامل پایگاه خبری و کانال ها و صفحه اینستاگرام.

در انعکاس اخبار خبرنگاران افتخاری،هیچ اسم و رسمی از خبرنگار منعکس نمی شود و برای همه عنوان «خبرنگار افتخاری» استفاده خواهد شد.

نجف آباد نیوز جذب خبرنگار افتخاری برای «نجف آباد نیوز» جذب خبرنگار افتخاری برای «نجف آباد نیوز»             300x300

نجف آباد نیوز

جذب خبرنگار افتخاری برای «نجف آباد نیوز»