صدا و سیما: شخصی که با پرونده قاچاق پارچه به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون تومان، روانه شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی نجف آباد شده بود، به پرداخت حدود 3 میلیارد و دویست میلیون تومان جریمه محکوم شد.

جریمه ۳میلیاردی یک قاچاقچی در نجف آباد

صدا و سیما: شخصی که با پرونده قاچاق پارچه به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون تومان، روانه شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی نجف آباد شده بود، به پرداخت حدود ۳ میلیارد و دویست میلیون تومان جریمه محکوم شد.
غلامرضا صالحی مدیر کل تعزیرات استان اصفهان گفت: این فرد که پارچه ها را در یک بونکر حمل سیمان جاسازی کرده بود، علاوه بر ضبط کالاهایش به نفع دولت، ۲میلیارد و ششصد میلیون تومان بابت حمل قاچاق جریمه شده و ۵۵۰ میلیون تومان نیز بابت ارزش خودروی حامل قاچاق که این وجوه به صندوق دولت واریز خواهد شد.

آتش زدن کالای قاچاق جریمه 3میلیاردی یک قاچاقچی در نجف آباد جریمه ۳میلیاردی یک قاچاقچی در نجف آباد                   300x225

آتش زدن کالای قاچاق

جریمه ۳میلیاردی یک قاچاقچی در نجف آباد