جزء خوانی قرآن در ارگ با حضور استاد طوسی
جزء خوانی قرآن در ارگ با حضور استاد طوسی

مراسم جزء خوانی قرآن کریم که در طول ایام ماه مبارک رمضان همه شب از ساعت ۹  شب به بعد برگزار می شود. شب جمعه این هفته به عنوان یکی از ویژه برنامه های این ایام با قرائت استاد طوسی از اساتید برجسته کشوری همراه بود. تصاویر از ایمنا:

مراسم جزء خوانی قرآن کریم که در طول ایام ماه مبارک رمضان همه شب از ساعت ۹  شب به بعد برگزار می شود. شب جمعه این هفته به عنوان یکی از ویژه برنامه های این ایام با قرائت استاد طوسی از اساتید برجسته کشوری همراه بود.

تصاویر از ایمنا: