جشن انار در دبستان شهید‌بابک سرمدی‌ نجف‌آباد+فیلم
جشن انار در دبستان شهید‌بابک سرمدی‌ نجف‌آباد+فیلم
زهرا مطلبی و مونا معظمی خبرنگاران دانش آموز خبرگزاری پانا در اصفهان، یک گزارش از برگزاری جشن انار در دبستان شهید بابک سرمدی نجف آباد تهیه کرده اند.

جشن انار در دبستان شهید‌بابک سرمدی‌ نجف‌آباد+فیلم

زهرا مطلبی و مونا معظمی خبرنگاران دانش آموز خبرگزاری پانا در اصفهان، یک گزارش از برگزاری جشن انار در دبستان شهید بابک سرمدی نجف آباد تهیه کرده اند.

دبستان شهید بابک سرمدی نجف آباد

دبستان شهید بابک سرمدی نجف آباد

 

جشن انار در دبستان شهید‌بابک سرمدی‌ نجف‌آباد+فیلم