مجموعه فرهنگی مسجد مهدیه و پایگاه مطهره در نجف آباد، هر سال در ایام ماه مبارک رمضان، جشن شکوفه های رمضان را ویژه دختران روزه اولی برگزار می کردند ولی امسال نحوه برگزاری این مراسم تغییر کرد.

جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر

مجموعه فرهنگی مسجد مهدیه و پایگاه مطهره در نجف آباد، هر سال در ایام ماه مبارک رمضان، جشن شکوفه های رمضان را ویژه دختران روزه اولی برگزار می کردند ولی امسال نحوه برگزاری این مراسم تغییر کرد.

امسال به دلیل فراهم نبودن امکان برگزاری حضوری جشن، خادمین مسجد به همراه بسیجیان پایگاه مطهره همزمان با میلاد باسعادت امام حسن مجتبی(ع) به منزل دختران روزه اولی محل مراجعه کرده و یک هدیه به همراه افطاری به هر کدام اهدا کردند.

جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 49 300x169

جشن دختران روزه اولی

جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر

 

جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 53 768x1024
جشن دختران روزه اولی
جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 49 1024x576
جشن دختران روزه اولی
جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 44 1024x576
جشن دختران روزه اولی
جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 40 1024x768
جشن دختران روزه اولی
جشن دختران روزه اولی جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر جشن متفاوت برای دختران روزه اولی در نجف آباد+تصاویر photo 2020 05 10 05 17 35 576x1024
جشن دختران روزه اولی