بر طبق گرازش سایت بولتن نیوز،سرشماری سال ۹۰ نشان می دهد که شهرستان نجف آباد از لحاظ تراکم جمعیت رتبه سی و ششم کشور و جایگاه چهارم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. در این گزارش جمعیت این شهرستان در سال ۸۵ نزدیک به دویست و شش هزار نفر و در سرشماری سال […]

بر طبق گرازش سایت بولتن نیوز،سرشماری سال ۹۰ نشان می دهد که شهرستان نجف آباد از لحاظ تراکم جمعیت رتبه سی و ششم کشور و جایگاه چهارم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش جمعیت این شهرستان در سال ۸۵ نزدیک به دویست و شش هزار نفر و در سرشماری سال ۹۰ بیش از دویست و بیست هزار نفر عنوان شده است.متن کامل این گزارش را می توانید در ادامه خبر مطالعه کنید.

http://ir.khabarfarsi.com/ext/5617305