جهادسازندگی نجف‌آباد در عملیات والفجر۸+فیلم
جهادسازندگی نجف‌آباد در عملیات والفجر۸+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر زمستان64 (یا اوایل بهار65) طی عملیات والفجر8 در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در این عملیات به تصویر کشیده شده است.

جهادسازندگی نجف‌آباد در عملیات والفجر۸+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر زمستان۶۴ (یا اوایل بهار۶۵) طی عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در این عملیات به تصویر کشیده شده است.

احداث جاده شهید علی حجتی، جاده شهید چمران، سنگرهای احداث شده در کنار جاده، دکل دیده‌بانی و تردد برخی نیروها در سطح منطقه، از جمله بخش‌های تشکیل دهنده این فیلم هستند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

جهادسازندگی نجف‌آباد در عملیات والفجر۸+فیلم