در مسائل مدیریتی دچار ضعف هستیم و باید متخصصان و جوان‌ترها به میدان بیایند. قوه قضائیه با اعلام اسامی اخلالگران اقتصادی قوت قلبی برای ملت شد.

جوان‌ترها به میدان بیایند

در مسائل مدیریتی دچار ضعف هستیم و باید متخصصان و جوان‌ترها به میدان بیایند. قوه قضائیه با اعلام اسامی اخلالگران اقتصادی قوت قلبی برای ملت شد.

فارس: حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت:عملکرد قوا در هفته گذشته پاسخ محکمی بر جو روانی ظالمانه‌ای بود که دشمن علیه این نظام به راه انداخته است.

دشمنان به دنبال آن هستند تا ملت را نسبت به نظام بدبین و ناامید کنند و این‌گونه القاء کنند که تمام آنانی که در این نظام در حال خدمت هستند، دزد و اخلالگر اقتصادی‌اند.

هرچند نمایندگان از جواب‌های رییس‌جمهور قانع نشدند ولی اصل مطلب نشان داد که نمایندگان در مسائل اصلی ملت جناحی عمل نمی‌کنند.

گسترش محفل‌هایی به اسم اخلاق و عرفان در سطح شهر از توطئه‌های دشمنان است تا اعتقادات را از مردم بگیرند و تعجب است که چه راحت در دام چنین جلساتی می‌افتیم.

مصطفی حسناتی جوان‌ترها به میدان بیایند جوان‌ترها به میدان بیایند             2 1 300x210

مصطفی حسناتی

جوان‌ترها به میدان بیایند