رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا حال و هوای محرم را در نجف آباد در گزارشی تصویری به نمایش در آورده است.    

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا حال و هوای محرم را در نجف آباد در گزارشی تصویری به نمایش در آورده است.