یادمان شهدای نجف آباد به عنوان مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی، این روزها حال و هوای متفاوتی دارد.

صاحب نیوز: یادمان شهدای نجف آباد به عنوان مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی، این روزها حال و هوای متفاوتی دارد.

به همت خیرین و کمک داوطلبانه نیروهای مردمی، برای این مجموعه پوش زده شده و امکان بهتری برای حضور مردم در زمستان فراهم شده است.

 

مزار شهید حججی‭