خبرگزاری تسنیم، در گزارش های تصویری جداگانه، حال و هوای نجف آباد در گرامیداشت مراسم پاسدار شهید محسن حججی و مراسم گرامیداشت تهران را به تصویر کشیده است. حال و هوای نجف آباد در سوگ محسن گرامیداشت محسن حججی در تهران        

خبرگزاری تسنیم، در گزارش های تصویری جداگانه، حال و هوای نجف آباد در گرامیداشت مراسم پاسدار شهید محسن حججی و مراسم گرامیداشت تهران را به تصویر کشیده است.

حال و هوای نجف آباد در سوگ محسن

گرامیداشت محسن حججی در تهران