حذف و اضافه در لیست کاندیداها
حذف و اضافه در لیست کاندیداها

به دنبال نکته سنجی و دقت یکی از مخاطبان متوجه شدیم در لیست اعلام شده کاندیداهای شورای شهر نجف آباد، تغییراتی روی داده است. در لیست جدید، مصطفی غلامی فرزند عباس با کد ۴۷۱ انصراف داده و محسن پور اسماعیلی نجف آبادی فرزند احمد با کد ۱۸۵ هم پس از پیگیری اعتراضش به عدم تایید […]

به دنبال نکته سنجی و دقت یکی از مخاطبان متوجه شدیم در لیست اعلام شده کاندیداهای شورای شهر نجف آباد، تغییراتی روی داده است.

در لیست جدید، مصطفی غلامی فرزند عباس با کد ۴۷۱ انصراف داده و محسن پور اسماعیلی نجف آبادی فرزند احمد با کد ۱۸۵ هم پس از پیگیری اعتراضش به عدم تایید صلاحیت صورت گرفته، به جمع کاندیداها اضافه شده است.