صفحه اینستاگرام نجف آباد ما: مادر نجف آبادی که مشغول پخت نان به روش سنتی است، حرف های شنیدنی دارد.

حرف های شنیدنی مادر نجف آبادی+فیلم

صفحه اینستاگرام نجف آباد ما: مادر نجف آبادی که مشغول پخت نان به روش سنتی است، حرف های شنیدنی دارد. او از کرونا می گوید و از اعتقادش به شیوه های سنتی پخت نان. این بانوی خوش زبان، معتقد است «از اصل نیافتاده»

پخت نان حرف های شنیدنی مادر نجف آبادی+فیلم حرف های شنیدنی مادر نجف آبادی+فیلم               300x189

پخت نان

حرف های شنیدنی مادر نجف آبادی+فیلم