حرکت نیروهای گردان انبیاء لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
حرکت نیروهای گردان انبیاء لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که مهر ۶۵ در آستانه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، چهرۀ تعدادی از نیروهای گردان انبیاء لشکر8نجف‌اشرف به تصویر کشیده شده است.

حرکت نیروهای گردان انبیاء لشکر۸ در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که مهر ۶۵ در آستانه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، چهرۀ تعدادی از نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف‌اشرف توسط پیرمرادیان رزمندۀ نجف‌آبادی به تصویر کشیده شده است.
در این فیلم که نیروها در حال پیاده‌‌روی و بالارفتن از ارتفاع دیده می‌شوند، شهید محمدعلی خرمیان فرمانده یکی از گروهان‌ها نیز در حال حرکت در کنار ستون اصلی، به چشم می‌آید.
شهید خرمیان، دی ماه سال ۶۵ طی عملیات کربلای۴ در جزیره ام الرصاص در سن ۲۳ سالگی به شهادت رسید.
در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این محدوده انجام شود ولی در نهایت این عملیات لغو شد.
تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

حرکت نیروهای گردان انبیاء لشکر۸ در سال۶۵+فیلم