حساس نشو قسمت هشتاد و چهارم
حساس نشو قسمت هشتاد و چهارم

[podcast format=”video”]http://www.irinn.ir/sitefiles/13940529/Video/22062380211110.flv[/podcast]هر پنجشنبه شب بخش طنز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره مذاکرات هسته ای، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”20052″] حساس نشو قسمت هشتاد و چهارم

[podcast format=”video”]http://www.irinn.ir/sitefiles/13940529/Video/22062380211110.flv[/podcast]هر پنجشنبه شب بخش طنز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره مذاکرات هسته ای، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.
[jwplayer mediaid=”20052″]
حساس نشو قسمت هشتاد و چهارم