بخشی از ساختمان حسینیه قدیمی ارشاد که مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی است، در آستانه تخریب قرار گرفته. تخریبی که با توجه به قرار گرفتن در پیاده روی پرتردد مجاور آن، می تواند جان و سلامت چندین شهروند را تهدید کند.

حسینیه ای که جان مردم نجف آباد را تهدید می کند+تصاویر

بخشی از ساختمان حسینیه قدیمی ارشاد که مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی است، در آستانه تخریب قرار گرفته. تخریبی که با توجه به قرار گرفتن در پیاده روی پرتردد مجاور آن، می تواند جان و سلامت چندین شهروند را تهدید کند.

متولی اصلی این ساختمان، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان است ولی هنوز اقدام خاصی برای مرمت یا رفع خطر از آن صورت نگرفته است.

یکی از فعالین حوزه میراث فرهنگی با ارسال این تصاویر گفته: اوج اقدامات مسئولان این بوده که با طناب، بخش هایی از سازه در حال تخریب را مهار کرده اند که البته موثر نبوده.

حسینیه ارشاد در مقابل فروشگاه حاجی ارزانی و مشرف به پیاده روی منتهی به خیابان میرداماد قرار گرفته است.

حسینیه ارشاد نجف آباد حسینیه ای که جان مردم نجف آباد را تهدید می کند+تصاویر حسینیه ای که جان مردم نجف آباد را تهدید می کند+تصاویر                            3 300x169

حسینیه ارشاد نجف آباد

حسینیه ای که جان مردم نجف آباد را تهدید می کند+تصاویر