واحد خبری دفتر امام جمعه نجف آباد: پنج شنبه هفدهم مهر ماه، هم زمان با اربعین حسینی، حجت الاسلام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد با حضور در بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر، از آمادگی طلاب و نیروهای مردمی برای کمک به کادر درمان خبر داد.

حضور امام جمعه نجف آباد در مسیل کرونا

واحد خبری دفتر امام جمعه نجف آباد: پنج شنبه هفدهم مهر ماه، هم زمان با اربعین حسینی، حجت الاسلام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد با حضور در بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر، از آمادگی طلاب و نیروهای مردمی برای کمک به کادر درمان خبر داد.

در بخش دیگری از این دیدار که با هدف قدردانی از زحمات کادر درمان انجام گرفت، عبدالله عسگری رییس جدید بیمارستان نیز در سخنانی با اشاره به کمبود دستگاه های مراقبت ویژه و کپسول های اکسیژن در این مجموعه، خواستار مشارکت بیشتر خیرین در این موضوع شد.

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، در حال حاضر به طور کامل برای پذیرش و درمان بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده است.

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حضور امام جمعه نجف آباد در مسیل کرونا حضور امام جمعه نجف آباد در مسیل کرونا                          300x187

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

حضور امام جمعه نجف آباد در مسیل کرونا