واحد نجف‌آباد همگام با ساير دانشگاه‌های استان اصفهان با حضور در بيست و چهارمين نمایشگاه بين‌المللی اتوكام به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداخت. 

حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمایشگاه بین‌المللی اتوکام

واحد نجف‌آباد همگام با سایر دانشگاه‌های استان اصفهان با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی اتوکام به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداخت.

آنا: حمید رضا نقش رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد در حاشیه بازدید از غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی اتوکام گفت: دانشگاه‌ها برای نشان‌دادن جایگاه خود باید دستاوردها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طریق این‌گونه نمایشگاه‌ها به جامعه هدف ارائه دهند.

در بخش سمینارهای این نمایشگاه، استادان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد با عنوان‌های زیرساخت فناوری مه‌داده برای شهر هوشمند توسط محمدحسین ندیمی، زیرساختهای محاسباتی شهر هوشمند توسط فرامرز صافی، جایگاه اینترنت اشیا در زیرساخت شهر هوشمند توسط بهرنگ برکتین و نقش معماری سازمانی در شهر هوشمند توسط اکبر  نبی‌اللهی به ارائه سمینار علمی پرداختند.

دانشگاه آزاد نجف آباد حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمايشگاه بين‌المللی اتوکام حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمايشگاه بين‌المللی اتوکام                     300x234

دانشگاه آزاد نجف آباد

حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمایشگاه بین‌المللی اتوکام