خبرگزاری تسنیم: پنج فیلم ساز فیلم اولی آثار خود را در دومین جشنواره فیلم اولی ها از ۱۶ تا ۱۹ شهریور ماه به رقابت با دیگر فیلمسازان خواهند گذاشت. سرور رجایی با فیلم اگر خدا بخواهد،محبوبه احمدی با فیلم تلخی های ادامه دار،مسعود خاکی با فیلم صدف و مسلم امینی کهریزسنگی با فیلم گلایه بی […]

 خبرگزاری تسنیم: پنج فیلم ساز فیلم اولی آثار خود را در دومین جشنواره فیلم اولی ها از ۱۶ تا ۱۹ شهریور ماه به رقابت با دیگر فیلمسازان خواهند گذاشت.

سرور رجایی با فیلم اگر خدا بخواهد،محبوبه احمدی با فیلم تلخی های ادامه دار،مسعود خاکی با فیلم صدف و مسلم امینی کهریزسنگی با فیلم گلایه بی صدا همگی در بخش داستانی این جشنواره حضور دارند.

در بخش مستند نیز سید مجید نوربخش با فیلم میراث ماندگار به رقابت با دیگر شرکت کنندگان خواهد پرداخت.

این جشنواره که مختص ورودی های دوره بلند مدت فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران در آبان ما ۱۳۹۰ است، با معرفی ۷۰ فیلم کوتاه داستانی و مستند برای مدت ۴ روز برگزار میشود.

احمد کاوری، روح ا.. شمقدری و سعید شاه حسینی سه تن از اعضای هیئت انتخاب و داوری جشنواره فیلم اولی ها هستند که با بازبینی نزدیک به پانصد فیلم کوتاه، ۷۱ فیلم را برای بخش مسابقه انتخاب کرده اند.