حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن
حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن
برآوردهای میدانی از حضور بیش از سی و شش هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن در نقاط مختلف شهرستان خبر می‌دهد که در این میان مرکز شهرستان در مقایسه با سال گذشته با رشد بیش از سی درصدی به مرز بیست هزار شرکت‌کننده رسیده است.

حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن

برآوردهای میدانی از حضور بیش از سی و شش هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن در نقاط مختلف شهرستان خبر می‌دهد که در این میان مرکز شهرستان در مقایسه با سال گذشته با رشد بیش از سی درصدی به مرز بیست هزار شرکت‌کننده رسیده است.

ایمنا: رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گفت:  چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۰نقطه شهرستان به صورت برگزاری راهپیمایی گرامی داشته شد که در این میان مرکز شهرستان بیشترین تعداد شرکت‌کننده را به خود اختصاص داد و در جایگاه‌های بعدی نیز گلدشت با سه هزار و پانصد و یزدانشهر با سه هزار نفر قرار دارند.

اصغر یوسفان با اشاره به حضور تقریبی هزار و پانصد نفر در راهپیمایی۲۲ بهمن شهرهایی مانند دهق، علویجه و جوزدان اضافه کرد: در ویلاشهر و کهریزسنگ نیز به ترتیب دو هزار و پانصد و دو هزار نفر برآورد جمعیت صورت گرفته و در اشن و حسین‌آباد نیز هر کدام ششصد نفر در این مراسم شرکت داشته‌اند.

راهپیمایی ۲۲بهمن

راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد

حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن