به دنبال تشدید معضل خشکسالی در سال های اخیر، مناطق پنج گانه شهرداری موظف به پیش بینی و اجرای چاه های جذبی در نقاطی شده اند که در مواقع بارندگی شاهد ایجاد آبگرفتگی در آن ها هستیم.

حفر ۲۵۰ چاه جذبی در نجف آباد

به دنبال تشدید معضل خشکسالی در سال های اخیر، مناطق پنج گانه شهرداری موظف به پیش بینی و اجرای چاه های جذبی در نقاطی شده اند که در مواقع بارندگی شاهد ایجاد آبگرفتگی در آن ها هستیم.

پایگاه خبری شهرداری: معاون امور زیر بنائی و حمل و نقل شهری شهرداری تعداد چاه های جذبی عمیق و نیمه عمیق هر منطقه را پنجاه حلقه دانست و گفت: با تکمیل ۲۵۰ چاه پیش بینی شده برای سطح شهر، نجف آباد عملا از دفع آب های سطحی به فاز جذب این منابع آبی حرکت خواهد کرد. امیدواریم با توجه به تکمیل تعدادی از این چاه ها در نقاطی مانند خیابان های شیخ بهایی و شهید رجایی در کنار بلوارهای شهید حجتی و ولیعصر(عج)، تا قبل از آغاز فصل بارندگی سال جاری، شاهد اتمام تمامی این موارد باشیم.
مهدی فاضل از رفع اساسی مشکل آبگرفتگی معابر در نقاطی مانند میدان بسیج، سه راه فرهنگ، شیخ بهایی جنوبی و خیابان ۲۲بهمن طی چند سال اخیر گفت و اظهار داشت:حداقل عمق این چاه ها، هشت متر در نظر گرفته شده و ساختار آن ها به شکلی طراحی می شود که با پیش بینی حوضچه گل گیر در کنار هر حلقه چاه، از ورود گل و لای ناشی از بارندگی به چاه اصلی و گرفتگی آن جلوگیری خواهد شد.

معاون امور زیر بنائی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد اضافه کرد: عمق چاه در هر منطقه به بافت خاک آن بستگی دارید به طوری که حفاری تا رسیدن به بافت شنی و نفوذپذیر ادامه دارد و این میزان از هشت تا حدود دوازده متر متغیر است. روان آب ها ابتدا به چاهک وارد شده و پس از کاهش سرعت و ته نشین شدن گل و لای، از طریق تونلی که در بالاترین نقطه آن پیش بینی شده وارد چاه اصلی می گردد.
وی به قابلیت لایروبی از چاهک اولیه در مقاطع مختلف اشاره داشت و افزود: چاه جذبی اصلی نیز دارای یک یا چند پشته عمیق است تا بیشترین ظرفیت ممکن برای جذب آب و تقویت سفره های آب های زیرزمینی را داشته باشد.

مهدی فاضل حفر ۲۵۰ چاه جذبی در نجف آباد حفر ۲۵۰ چاه جذبی در نجف آباد                   300x200

مهدی فاضل

حفر ۲۵۰ چاه جذبی در نجف آباد