دولت چگونه ماهی حدود ۵۰ میلیون به مدیران بانک ورشکسته دی که سهام آن‌ها متعلق به بنیاد شهید و خانواده ایثارگران است پرداخت می‌کند و در مقابل هزینه درمان جانبازان شیمیایی و صعب‌العلاج و پدران و مادران شهدا را نمی‌پردازد.

حقوق ۵۰میلیونی در بنیاد شهید

دولت چگونه ماهی حدود ۵۰ میلیون به مدیران بانک ورشکسته دی که سهام آن‌ها متعلق به بنیاد شهید و خانواده ایثارگران است پرداخت می‌کند و در مقابل هزینه درمان جانبازان شیمیایی و صعب‌العلاج و پدران و مادران شهدا را نمی‌پردازد.

فارس:ابوالفضل ابوترابی روز چهارشنبه ۲آبان ۹۷ در تذکر دیگری به رئیس جمهور عنوان کرد که علیرغم اینکه می‌دانستید دیوان محاسبات در بهمن سال گذشته حکم انفصال آقای سیف را صادر کرده چرا در عزل وی تا مرداد ۹۷ تعلل و اخیراً آقای سیف را به عنوان مشاور خود انتخاب کرده‌اید.

ابوالفضل ابوترابی حقوق ۵۰میلیونی در بنیاد شهید حقوق ۵۰میلیونی در بنیاد شهید                 2 200x300

ابوالفضل ابوترابی

حقوق ۵۰میلیونی در بنیاد شهید