هر نماینده ماهی 20 تا 25 میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد و در هر دوره اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند 150 میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از 30 تا 50 میلیون اضافه می گردد.

حقوق ۲۵ میلیونی نمایندگان مجلس

هر نماینده ماهی ۲۰ تا ۲۵ میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد و در هر دوره اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند ۱۵۰ میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از ۳۰ تا ۵۰ میلیون اضافه می گردد.

مشرق: محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش شبکه یک سیما گفت:میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می کنند با هم تفاوت دارد به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امورات دفاتر در شهرستان ها است که آن فیش از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بطور ماهانه متغیر است. برای خودرو نیز هر دوره وام ۵۰ میلیون بدون سود به هر نماینده تعلق می گیرد.

دهقان در پاسخ به اینکه چرا سامانه اعلام حقوق و مزایای مدیران تاکنون راه اندازی نشده است گفت: یک نگرانی بی خودی در بین برخی مقامات وجود دارد، مجلس قانون وضع کرده و دولت مکلف است که باید قانون را اجرا کند. مسئول اجرای این کار در مجلس رئیس مجلس است و اینکه مجلس تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای نمایندگان را بارگذاری نکرده کوتاهی و تخلف رئیس مجلس است.

دلاوری مجری برنامه پایش در واکنش به صحبت های دو میهمان برنامه گفت: قضیه خیلی جالب شده است، مجلس خودش قانون تصویب کرده ولی اطلاعاتش را وارد نکرده است، دولت که باید قانون را اجرا کند نیز اطلاعاتی بارگذاری نکرده، قوه قضائیه هم که باید نظارت کند خودش از اجرای قانون استنکاف کرده است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس چندی پیش در پاسخ به سوالی در مورد میزان حقوقی گفته بود: ما اگه بگیم چقدر می گیریم، مردم باور نمی کنند.

ابوترابی معتقد است که به حالت مامور به خدمت از قوه قضائیه به مجلس آمده و همچنان همان حقوق دستگاه قضا را می گیرد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی حقوق 25 میلیونی نمایندگان مجلس حقوق 25 میلیونی نمایندگان مجلس p1 300x225

انتخابات مجلس شورای اسلامی

حقوق ۲۵ میلیونی نمایندگان مجلس