حق آبه غرب استان، مهمترین مطالبه از رییس جمهور
حق آبه غرب استان، مهمترین مطالبه از رییس جمهور
ایرنا: نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای زاینده رود و تامین حقابه کشاورزان غرب استان ، مهمترین مطالبه مردم این منطقه از هیات وزیران در سفر آتی رییس جمهور به استان اصفهان  است.

حق آبه غرب استان، مهمترین مطالبه از رییس جمهور

ایرنا: نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای زاینده رود و تامین حقابه کشاورزان غرب استان ، مهمترین مطالبه مردم این منطقه از هیات وزیران در سفر آتی رییس جمهور به استان اصفهان  است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: جریان رودخانه زاینده رود بر اثر نظام غلط مدیریتی در سال‌های اخیر دچار نقصان و مشکل شده است که این عملکرد اشتباه باید اصلاح شود. به صورت خاص خواهان رسیدگی به این دغدغه مهم هستیم و اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد بسیاری از مشکلات رفع می شود.

ابوترابی تصریح کرد: در شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون نیاز به تامین آب شرب و کشاورزی محسوس است و در روستاها این خطه بحران آب مصرفی داریم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

حق آبه غرب استان، مهمترین مطالبه از رییس جمهور