سردار شهید قاسم سلیمانی از نقش شهید احمد کاظمی در نجات هزاران نفر از مصدومان زلزله بم می گوید.

حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم

سردار شهید قاسم سلیمانی از نقش شهید احمد کاظمی در نجات هزاران نفر از مصدومان زلزله بم می گوید.
این سخنرانی، دی ماه ۸۵ در محل حوزه علمیه نجف آباد، به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید احمد کاظمی انجام شده است.
پوستر حاج قاسم سلیمانی حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم pic 13744 1442390741 200x300

پوستر حاج قاسم سلیمانی

شهید احمد کاظمی و شهید قاسم سلیمانی حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم               340 300x197

شهید احمد کاظمی و شهید قاسم سلیمانی

حماسه احمد کاظمی در زلزله بم، از زبان قاسم سلیمانی+فیلم