حماسۀ تیربارچی در جهنم طلائیه
حماسۀ تیربارچی در جهنم طلائیه

به نزدیک پل طلائیه که رسیدیم، شلیک اولین آر‌پی‌جی ما جهنمی از انواع گلوله‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین عراق به پا کرد؛ جهنمی که خواب را از سرِ همه نیروها پراند. در آن محاصره اولین واکنش طبیعی نیروها دراز کشیدن روی زمین بود ولی وقتی دیدیم که از فاصله ۱۰ سانتیمتری زمین تا ارتفاع […]

به نزدیک پل طلائیه که رسیدیم، شلیک اولین آر‌پی‌جی ما جهنمی از انواع گلوله‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین عراق به پا کرد؛ جهنمی که خواب را از سرِ همه نیروها پراند. در آن محاصره اولین واکنش طبیعی نیروها دراز کشیدن روی زمین بود ولی وقتی دیدیم که از فاصله ۱۰ سانتیمتری زمین تا ارتفاع یک نیروی ایستاده را به شدت می‌زنند، تصمیم دیگری گرفتیم. چند تایی آر‌پی‌ جی زن بلند شده و تانک‌ها و سنگرهای تیربار عراقی‌ها را هدف گرفتند.

سمت راست جاده امکان بهتری برای عبور نیروها از پل‌های طلائیه و نجات از قتل‌عام داشت ولی عراق روی جاده را هم بسته بود. در این میان یکی از تیربارچی‌ها رفت روی جاده و تا آخرین فشنگ نوارش را شلیک کرد. در آن تاریکی به خوبی کاروانی از گلوله‌های کالیبر سنگین و سبک که از بدن تیربارچی خارج می‌‌شد را می‌دیدیم ولی او تا آخرین گلوله ایستاد.

در ۵ اسفند ماه بیش از ۱۹۰ رزمنده نجف آبادی طی عملیات خیبر شهید می شوند. این شهر در مجموع عملیات نزدیک به ۳۳۰ شهید دارد.

(بخشی از مصاحبه با اصغر حبیبی، با موضوع حماسه لشکر۸ در عملیات خیبر)