حمام تاریخی اخوت،گنجینه ای فراموش شده در سایه بی توجهی مسئولان
حمام تاریخی اخوت،گنجینه ای فراموش شده در سایه بی توجهی مسئولان

حمام تاریخی اخوت به عنوان یکی از زیباترین اماکن تاریخی نجف آباد با وجود بازسازی و مرمت بخش هایی از آن و علیرغم اقدام پسندیده مالک خصوصی یک قسمت از این مجموعه در خصوص واگذاری به مجموعه های مردمی و دولتی جهت استفاده بهینه،هنوز نیز بر روی شهروندان بسته مانده است. این اثر تاریخی منحصر […]

حمام تاریخی اخوت به عنوان یکی از زیباترین اماکن تاریخی نجف آباد با وجود بازسازی و مرمت بخش هایی از آن و علیرغم اقدام پسندیده مالک خصوصی یک قسمت از این مجموعه در خصوص واگذاری به مجموعه های مردمی و دولتی جهت استفاده بهینه،هنوز نیز بر روی شهروندان بسته مانده است.

این اثر تاریخی منحصر به فرد که با توجه به موقعیت بسیار مناسب و زیبائی های خاص خود بهترین گزینه برای ایجاد موزه مردم شناسی محسوب می شود،چندین ماه است که با وجود همکاری بسیار خوب مالک خصوصی آن به دلیل برخی اختلاف نظرها بین چند دستگاه اجرایی و مسئول شهرستان بدون استفاده باقی مانده و امکان استفاده از آن برای جذب گردشگران فراهم نشده است.

در این میان به نظر می رسد با توجه به مشغله زیاد مسئولان مربوط و عدم تشکیل جلسات مشخص برای حل چنین معضلی روند موجود در آینده نیز ادامه داشته باشد و این بار اختلاف نظر چند مدیر شهرستان مانع از شکوفایی یکی از پتانسیل های گردشگری شهر بشود.

این درصورتی است که با اهتمام بیشتر مسئولان می توانستیم در ایام نوروز که بحث برگزاری تور گردشگری نیز مطرح شده از این نقطه استفاده بهتری کنیم ولی با وجود تمامی تبلیغات صورت گرفته توسط مسئولان مرتبط با موضوع هنوز اتفاق خاصی در این مورد روی نداده است.

به نظر می رسد مسئولان شهر به جای شعار زدگی و انجام بدون برنامه ریزی دهها کار مختلف و سنگین که بعضا به آنها نیز مربوط نمی شود، با تمرکز بر چند کار مشخص و تخصصی حوزه فعالیت خود بهتر بتوانند گره از مشکلات این شهر باز کنند و خود را در معرض قضاوت شهروندان قرار دهند.