با اعلام شعار سال، انتظار برخی دستگاه های اجرایی و چاپخانه ها برای چاپ گسترده بنرهای شعار سال نیز به پایان رسید و این دوستان از اولین ساعات سال جدید، برای این اقدام همیشگی و تکراری، دست به کار شده اند.

حمایت از کالای چینی

با اعلام شعار سال، انتظار برخی دستگاه های اجرایی و چاپخانه ها برای چاپ گسترده بنرهای شعار سال نیز به پایان رسید و این دوستان از اولین ساعات سال جدید، برای این اقدام همیشگی و تکراری، دست به کار شده اند.

البته مسئولان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تقریبا تمامی بنرهای موجود در سطح بازار، چینی بوده و اگر واقعا قصد دارند از کالای ایرانی حمایت کنند، باید به فکر روش های دیگری باشند.

طی برخی سال ها، رهبر معظم انقلاب به صراحت خواسته بودند که کسی بنر سال چاپ نکند ولی مسئولان ما به قدری در این خصوص احساس وظیفه می کنند که حتی به دستور رهبری نیز عمل نکردند.

چاپ بنر حمایت از کالای چینی حمایت از کالای چینی               300x200

چاپ بنر

حمایت از کالای چینی