حمایت مجلس از مقابله نیروی انتظامی با کشف حجاب
حمایت مجلس از مقابله نیروی انتظامی با کشف حجاب
فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه نحوه مقابله با کشف حجاب و مجازات مجرمان آن در قانون مجازات اسلامی آمده، گفت: نمایندگان مجلس از اقدام فرماندهی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب حمایت می‌کنند.

حمایت مجلس از مقابله نیروی انتظامی با کشف حجاب

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه نحوه مقابله با کشف حجاب و مجازات مجرمان آن در قانون مجازات اسلامی آمده، گفت: نمایندگان مجلس از اقدام فرماندهی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب حمایت می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی گفت: ضابطین قضایی باید به وظایف قانونی خود در بحث مقابله با کشف حجاب عمل کنند و فرماندهی انتظامی نیز با عنوان یک ضابط قضایی به وظیفه خود در این باره عمل می کند. همه دستگاه‌های مسئول باید به وظایف خود در بحث عفاف و حجاب و اشاعه فرهنگ در این حوزه عمل کنند.

 رادان، فرمانده انتظامی کل کشور اعلام کرده که کسانی که اقدام به کشف حجاب می کنند، از طریق دوربین ها در سطح شهر شناسایی می شوند که در مرحله اول به آنها تذکر داده می شود و در مرحله دوم با اسناد و مدارک به قوه قضائیه معرفی می شوند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

حمایت مجلس از مقابله نیروی انتظامی با کشف حجاب